Quản trị nhân sự

 

 

 

KHÓA HỌC

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

“Dành cho người chưa được đào tạo bài bản”

 

 

I. Mục tiêu khóa học:

- Nhận thức toàn diện về vai trò của cán bộ quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp

Xác định rõ trách nhiệm và công việc của một cán bộ nhân sự chủ động và hiệu quả trong tổ chức

Phát triển các kỹ năng và quan điểm cần thiết cho một cán bộ nhân sự để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình

Vận dụng và thực hành các công cụ cũng như các kỹ thuật cụ thể để phát triển và vận hành các hệ thống và chính sách nhân sự cơ bản trong tổ chức, như phân tích công việc, xây dựng hệ thống lương thưởng, tuyển dụng, và đào tạo nguồn nhân lực

II. Đối tượng tham dự:

- Chuyên viên, nhân viên nhân sự tại các công ty trong và ngoài nước.

- Các Nhà quản lý, Lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn nâng cao kỹ năng quản lý con người để

thành công trong công việc.

-  Các giám đốc, trưởng phòng nhân sự muốn hệ thống hóa lại kiến thức quản trị nhân sự.

Chuyên đề

 

 I. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN SỰ

1.  Tổng quan quản trị nhân sự

2.  Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực

3.  Phân tích nhu cầu nhân lực

4.  Lập ngân sách cho hoạt động quản lý nguồn nhân lực

5.  Phân tích nguồn nhân lực

6.  Lựa chọn chiến lược ngắn hạn và dài hạn

7.  Thiết lập kế hoạch phát triển nhân lực

8.  Xây dựng đội ngũ nhân sự cho Công ty

9. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

10.  Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.

11.  Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.

12.  Lập ngân sách nhân sự.

13. Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.

14. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

15. Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

16.  Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.

17. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

18.  Soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

19.  Kỹ năng tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.

20.  Kỹ năng tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.

21.  Kỹ năng tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.

22.  Kỹ năng tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.

23.  Kỹ năng tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.

24. Kỹ năng tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty.

25. Kỹ năng  Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự…  Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.

 II. TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC, PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

1. Tổng quan về công tác tuyển dụng;

2.  Lập kế hoạch tuyển dụng;

3.  Thiết kế bản MTCV để tuyển dụng

4.  Quy trình tuyển dụng của DN; Xác định nhu cầu tuyển dụng; Lập kế hoạch tuyển dụng;

5.  Kỹ năng sơ tuyển, kỹ năng ra đề thi tuyển, chuẩn bị và tổ chức phỏng vấn tuyển dụng,

4.  Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng cơ bản.

5.  Kỹ năng nhận diện nhân viên trong phỏng vấn

6.  Các bí quyết phỏng vấn, tuyển chọn ứng viên

7.  Tuyển dụng các vị trí lãnh đạo cấp trung cho doanh nghiệp

8.  Phương pháp xây dựng bài test, câu hỏi phỏng vấn

9.  Hướng dẫn các thủ thuật sàng lọc/lựa chọn ứng viên phù hợp;

 

 III. KPI, ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ VÀ DỊCH VỤ NHÂN VIÊN

1.  Quy trình đánh giá nhân lực

2.  Các tiêu chuẩn đánh giá nhân lực

3.  Hướng dẫn xây dựng tiêu chí đánh giá nhân sự

4.  Nghiên cứu tình huống đánh giá nhân sự

5.  Thực hành đánh giá vị trí Nhân viên/Trưởng, phó phòng nhân sự trong Doanh nghiệp

6.  Trao đổi – hỏi đáp

7.  Đánh giá thành tích, xây dựng mục tiêu đánh giá, đánh giá thi đua của nhân viên trong Công ty

8.  Đánh giá trình độ quản trị nguồn nhân lực

9.  Kinh nghiệm thực tế đánh giá thi đua tại Công ty

10.  Khen thưởng động  viên nhân viên

 
 

 

 VI. ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ

1. Tổng quan về công tác đào tạo

2. Lập kế hoạch đào tạo

3. Xây dựng cơ chế đào tạo (đối với giảng viên nội bộ và học viên được cử tham gia đào tạo)

4.  Xây dựng quy trình đào tạo (Bên trong và bên ngoài)

5.  Hướng dẫn phương pháp đánh giá học viên sau kết quả đào tạo

6.  Hướng dẫn phương pháp đánh giá giảng viên nội bộ sau kết quả đào tạo

7.  Hướng dẫn các kỹ năng xây dựng tài liệu đào tạo

8.  Hướng dẫn phương pháp tự đào tạo nội bộ

 

 V. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

1.      Khái niệm và phân loại thuyết trình

2.      Lợi ích của việc học thuyết trình

3.      Sự khác nhau giữa thuyết trình và giao tiếp

4.      Quá trình tiến hành thuyết trình

5.      Một số kỹ năng cần thiết trong thuyết trình

 VI. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

1.  Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp

2. Vai trò của văn hoá doanh nghiệp và ý nghĩa với người quản lý doanh nghiệp

3. Xây dựng và phát triển doanh nghiệp vững mạnh

 

 VII. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO & TÂM LÝ QUẢN LÝ

1. Nhận thức về lãnh đạo và quản lý

2. Sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý

3.  Quản lý truyền thống và lãnh đạo hiện đại

4.  Nguyên tắc của lãnh đạo

5. Tâm lý quản lý

6. Tại sao các nhà quản lý cần có kiến thức tâm lý về con người

7.  Nhu cầu các thuộc tính cá nhân

8.  Nhu cầu các thuộc tính tập thể

9.  Phong cách lãnh đạo chuyên nghiệp

10.  Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả

11. Các phẩm chất lãnh đạo cần có

12.  Các mô hình phong cách lãnh đạo

13.  Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc giao việc của người lao động

14.  Những khó khăn cản trở của người lao động

 VIII. QUẢN LÝ CON NGƯỜI:

Phần I: Tư duy và triết lý cơ bản về quản lý con người

- Suy nghĩ về quản lý con người:

+ Cách thức làm cho người khác muốn làm những gì mà họ phải làm;

+ Những thách thức cụ thể mà bạn gặp phải khi động viên người khác trong tổ chức của bạn (công ty bạn hay bộ phận của bạn) trong thời đại ngày nay.

- Cá nhân người quản lý:

+ Những năng lực, kỹ năng mà một người làm quản lý phải có;

+ Đạo đức người quản lý và hệ giá trị của tổ chức (công ty / bộ phận) mà họ quản lý;

- Cá nhân người được quản lý:

+ Kiến thức, năng lực và thái độ của từng cá nhân và hệ giá trị của họ;

+ Tâm tư, tình cảm, mong muốn của từng cá nhân khi làm việc.

Phần II: Phương pháp và công cụ để quản lý con người hiệu quả

- Đánh giá nhân viên:

+ Đánh giá năng lực;

+ Đánh giá thành tích;

+ Đánh giá thái độ.

- Tạo động lực làm việc cho nhân viên:

+ Tạo động lực làm việc;

+ Lãnh đạo và dẫn dắt hiệu quả.

- Sắp xếp và phát triển đội ngũ:

+ Bổ nhiệm / bố trí công việc;

+ Huấn luyện và phát triển nhân viên.

- Giao tiếp với nhân viên:

+ Lắng nghe hiệu quả;

+ Phản hồi.

- Giải quyết mâu thuẫn và xung đột giữa nhân viên.

 

 

1. Lấy học viên làm Trung tâm, tạo profile theo dõi từng học viên 

2. Học thực hành nghề nhân sự chuyên nghiệp: Thực hành tính các chế độ chính sách lương, BHXH cụ thể của 1 công ty cụ thể, Làm các biểu mẫu cụ thể của hồ sơ thu, hồ sơ sổ thẻ…Mỗi học viên 1 máy tính cấu hình cao.

3. Bí mật… 

4. Giáo trình rất khoa học, được APEC nghiên cứu kỹ phù hợp với não bộ, tâm lý và tham khảo phương pháp đào tạo từ Singapore, Mỹ, Nhật Bản..,và kết hợp với sự tự nghiên cứu của Giảng viên cao cấp chắc chắn bất kỳ ai cũng dễ dàng tiếp thu và tiến bộ cấp tốc. 

5. Bí mật… 

6. Giải đáp ngẫu hứng tất cả các câu hỏi của học viên. 

7. Gợi mở tính sáng tạo, khả năng học viên. Thúc đẩy tương tác giữa học viên- giảng viên- học viên 

 

- Trung tâm APEC cam kết hỗ trợ học viên 24/7 qua điện thoại, chat trực tiếp, và trả lời email tối đa 24 giờ. (thực tế thường trong 24h chính học viên APEC đã giải đáp cho học viên APEC 

- Tư vấn miễn phí tất cả các yếu tố liên quan đến nghề nhân sự ... 

- Đặc biệt đào tạo lại và cập nhật kiến thức nghề nhân sự miễn phí 300 giờ sau khóa học, vào tất cả chiều và tối thứ 7 hàng tuần từ 08h30 tới 20h00, sáng chủ nhật hàng tuần trong một năm (thực tế là mãi mãi)- duy nhất chỉ có tại APEC. 

-Tặng vé miễn phí hoặc giảm giá đặc biệt với các hội thảo do APEC tổ chức.  

 1/ Quà tặng #01: Tặng Lệ phí thi Chứng chỉ (Trị giá 400.000đ) cho mọi Học viên khi đăng ký vào ngày Mùng 01 hàng tháng 

2/ Quà tặng #02: Đào tạo và tư vấn miễn phí 300giờ sau khóa học.

Khai giảng: ngày     22/08/2021

 

Lớp 1: Chủ nhật sáng: (9h-11h) 

* Lớp 2: Sáng thứ 2,4,6 (9h-11h)

 * Lớp 3: Tối thứ 2,4,6 (18h30-20h30)

 Tối thứ 3,5,7 (18h30-20h30)

THỜI GIAN HỌC: 12 buổi

Khai giảng: Liên tục các ngày trong tuần, Học viên đăng ký là được học ngay không phải chờ lớp

Thời lượng: Học tập trung 20 tiếng10 buổi + >50 buổi thứ 7, chủ nhật hỗ trợ hàng tuần.

Hotline:0947.167.289/0947.166.499/ (024)62.883.668/(024)665.65.809

Lớp học tiêu chuẩn, mỗi người một máy tính cấu hình cao, trao chứng chỉ cuối khóa.

 

 ĐẦU TƯ

HỌC PHÍ CHUẨN:

12.000.000 VND 

Ưu đãi:

7.980.000đ

 

-Hỗ trợ học phí cho học viên hoàn thành đóng học phí trước khai giảng 02-3 ngày!

 

 

 

 NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến 

- Số TK: 0451000306550 

- Chi nhánh: Thành Công 

Số 30-32 Láng Hạ-Đống Đa-Hà Nội 

Nội dung chuyển tiền: Tên + khóa học

VIDEO CẢM NHẬN HỌC VIÊN : HỌC KHÓA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI TẬP ĐOÀN APEC

Liên hệ: TẬP ĐOÀN NHÂN SỰ APEC  

Địa chỉ:

Tại Hà Nội: Phòng 1109 tầng 11 Tòa nhà B11B khu Đô thị Nam Trung Yên – Trung Hòa – Cầu Giấy – HN

 

 

 

Gương mặt học viên + ảnh hoạt động

Tư vấn đào tạo
Tư vấn Dịch vụ Bảo hiểm xã hội
 Hotline: 0947.167.289/0462.883.668

Đường tới APEC

Liên kết website

 

 

 

 

 

 

 

Online: 1
Truy cập: 64,120